HJERTERYTME VARIATIONSMÅLING (HRV)

HVAD ER HRV?

HRV (Heart Rate Variability eller hjerterytme variationsmåling) henviser til måling af variationen i intervallerne mellem hjerteslagene, som måles i millisekunder. HRV måler tillige aktiviteten og balancen i den sympatiske og den parasympatiske del af det autonome nervesystem (ANS). Langvarige studier har vist at en lav hjerterytme variation er et stærk forvarsel om alle årsager til dødelighed, ligesom der er en sammenhæng til en antal psykologiske tilstande.

DE VIGTIGSTE HRV MÅLINGER VI SER PÅ:

SDNN (Standard Deviation of Normal to Normal) – Måling af den faktiske variation i hjerteslagene. En regelmæssig hjerterytme med metronom lignende slag betyder at variationen er lav og en lav SDDN (under 50 i en 24 timers test) hænger sammen med pludselig cardiologisk død ifølge flere vigtige undersøgelser, inklusiv den berømte Framingham Hjerte Undersøgelse. Nyere undersøgelser viser, at der også kan være et problem, hvis hjertevariationen er for høj. Det er dog mere almindeligt, at vi ser tilfælde med for lav SDNN. Forskning har også vist en sammenhæng mellem lav SDNN og fobier, depression og PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Vi kan ændre dette i løbet af få minutter med TFT!
Total Power – Det autonome nervesystems evne til at respondere på udfordringer. Generelt kan en lav Total Power være en indikator for depression, hvorimod en høj Total Power kan vise ”hyper arousal” – øget følsomhed overfor lyd, lys og aktivitet.

DET VIGTIGSTE MÅLEAPPARAT

Forestil dig et apparat, som i løbet af fem minutter kan fortælle dig, hvor relativt sund eller usund du er. Det samme apparat kan også fortælle dig, hvordan forskellige fødevarer evt. skader dig, hvordan visse medicinske præparater enten skader eller hjælper dig, i hvilken grad nuværende stress eller tidligere traumer har haft indvirkning på dig og bedst af alt: Et apparat som kan fortælle dig om den behandling du modtager eller giver er nyttig – eller ej.

FOREBYGGELSE AF HJERTESYGDOMME OG STRESS HÅNDTERING AF NERVESYSTEMET

Måling med hjerterytme variations testen hjælper til forebyggelse af hjertesygdomme, som er forårsaget af utilstrækkelig stress håndtering og ubalance i nervesystemet. Forebyggelse af hjertesygdomme og stress håndtering kan kontrolleres ved hjælp af en hjerterytme variationsmåling. Dette giver mulighed for en fortrinlig prognose for de fleste tilfælde, hvor der er risiko for dødelighed. Gennembruddet med Tankefeltterapi og hjerterytme variationsmålinger kan være vejen til en forbedret forebyggelse af hjertesygdomme og en nedsættelse i hjertesygdomme gennem stress håndtering og de målte forbedrede balancer i det autonome nervesystem

ANDRE FYSIOLOGISKE MÅLINGER AF FORANDRING

Almindeligvis observerer vi fysiologiske forandringer i klienterne efter behandlingen. Det kan være ændring i hudens farve, åndedrættet, ansigtsudtryk og/eller kropssprog. Også kropstemperatur, puls og blodtryk ændres ofte med TFT.

*Tankefeltterapi (TFT) er en effektiv hjælp og komplementær tilgang til medicinsk og psykologisk behandling. Det kan være hensigtsmæssigt at underrette lægen eller psykologen om brugen af TFT behandling.  TFT har aldrig været tiltænkt at erstatte medicinsk behandling eller til at behandle alvorlige psykologiske tilfælde.

Enjoyment

TFT og HRV

"Måling af hjerterytme variationen (HRV) giver et utroligt præcist billede både af det autonome nervesystem og af hjertets rytme. Gennem min brug af Tankefeltterapi, har jeg fundet ud af hvilken dramatisk indvirkning TFT har på det autonome nerve system, når det drejer sig om eliminering af ubalancer som har indvirkning på det parasympatiske og sympatiske nervesystem.

Det er meget svært at ændre på det autonome nervesystem, fordi det har karakter af at være stabilt og ikke kan påvirkes med placebo. TFT er for mig en god brik i puslespillet som jeg har savnet til hurtigt at genoprette ubalancer i det autonome nervesystem.”

Fuller Royal, MD, Medical Director
The Nevada Clinic