TFT OG FYSIKKEN

TANKEFELTTERAPI – TFT TIL FYSISKE TILSTANDE

  • CANCER
  • FYSISK SMERTE
  • HJERTE SYGDOMME

CANCER

ANVENDELSE AF TANKEFELTTERAPI® (TFT) TIL UNDERSTØTTELSE OG KOMPLEMENTÆR BEHANDLING AF MEDICINSK CANCER BEHANDLING:

En beretning fra det virkelige liv af Joanne Callahan, MBA (Health Care Administration)
Som 51-årig fik “Tessa” diagnosen ”Stage IIE-4 Follicular NHL”. Patienter med denne diagnose anses for at have en avanceret form for cancer, som til dato ikke har kunnet helbredes med de gængse behandlingsformer.

Tessa blev behandlet på Dr. Burzynski’s klinik i Houston, Texas. Hendes behandling blev understøttet af Tankefeltterapi® (TFT) procedurer, som eliminerede hendes trauma og angst i forbindelse med at have fået konstateret cancer. Hun fik ligeledes behandlingen for Psykologisk Reversering (PR), som anses at fremme healingens bioenergetiske flow. Ubehagelige bivirkninger fra den nødvendige medicin blev ligeledes reduceret betragteligt eller forsvandt med en behandlingsform som for relativt nylig er blevet udviklet af Dr. Callahan, grundlæggeren og udvikleren af TFT. Kombinationen af behandlingerne var en succes og hun har været fri af cancer i halvandet år i skrivende stund.

BESKRIVELSE AF HANDLINGSFORLØB

“Tessa” fik diagnosen den 22. januar 2001 da hun var 51 år gammel. Diagnosen blev givet på baggrund af en biopsi af en forstørret lymfe knude på halsen, en knude som i løbet af en uge var vokset til at blive på størrelse med en lille citron. En rygmarvs biopsi viste, at der var tale om cancer i stadie 4, som havde spredt sig fra rygmarven.

Tessa havde bemærket en forstørrelse af kæbe spytkirtlen over en periode på 4-6 måneder, men hendes praktiserende læge mente at det kunne være forårsaget af øget indtag af stivelses stoffer i løbet af den foregående sommer. Han anbefalede en nedsættelse i indtaget af stivelse, men dette mindskede ikke lymfekirtlernes størrelse.

Hver tumor blev undersøgt for psykologisk reversering (PR, se nedenfor) og alle viste en omvendt polaritet. Hun blev derefter behandlet gentagne gange for den omvendte polaritet i hver af de kendte tumorer og ligeledes blev hun behandlet for canceren i kroppen. En efterfølgende CT scanning afslørede endnu flere tumorer og hun valgte ikke at få disse behandlet med traditionel medicinsk terapi. I stedet blev disse tumorer ligeledes testet og behandlet med TFT for psykologisk reversering.

Tessa brugte også TFT til at behandle traumet ved at have fået konstateret cancer i stadie 4 ligesom angsten og uvisheden forbundet med at vælge behandlingsform.

Efter at have undersøgt hvilke alternativer hun havde for behandling og med særlig hjælp fra The Moss Rapporterne (som giver et objektivt syn på en række cancer behandlinger) og fra The Health and Healing Newsletter af Julian Whitaker, MD, valgte hun The Burzynski Klinikken i Houston, Texas og modtog behandling med Dr. Burzynski’s ”antineoplastin” terapi. Hun afslog kemoterapi og strålebehandling.

Tessa følte sig meget heldig at hun var blevet accepteret på Burzynski klinikken til trods for at hun ikke ønskede kemoterapi. De fleste patienter skulle have været igennem kemoterapi uden resultat før Dr. Burzynski’s ville behandle dem med sin Fase II forsøg. Kun de patienter med hurtigt voksende hjernetumor og hendes type lymfe cancer, som normalt ikke reagerer på kemoterapi eller strålebehandling, kunne påbegynde hans program med det samme.

Hun påbegyndte sin behandling tidligt i marts 2001 med en pille-kur. Hun var meget imponeret over klinikken og modtog første klasses behandling gennem hele sin behandling.

I tillæg til Dr. Burzynski’s behandling fortsatte hun med at anvende TFT til behandling af polaritets reverseringerne på hver tumor og for selve canceren. Disse reverserings behandlinger blev udført flere gange hver dag.

Tessa begyndte også at kortlægge og behandle for alle de stoffer som blev identificeret som toksiner/giftstoffer (med TFT testen) f.eks. hårfarve-middel, makeup, fødevarer og drikkevarer. Syv-sekunders energi giftstof behandlingen (Callahan, R., 2003) blev anvendt for ethvert kendt giftstof så ofte som muligt. Hun undgik så mange giftstoffer som muligt og behandlede de øvrige regelmæssigt. Denne procedure fortsatte gennem hele hendes behandlingsforløb og er blevet vedligeholdt gennem bedringen og indtil i dag, hvor der også er tale om forebyggelse.

Dr. Burzynski’s kliniks normale procedure ved hendes type cancer var først at forsøge med piller, sodium phenyl butyrate (PB). Hvis hun ikke responderede tilstrækkelig godt ville de enten tilføje kemo terapeutiske stoffer, interferon og immun forstærkende stoffer eller gå over til intravenøs behandling med medicinering gennem et bryst kateter.

Efter tre måneder på maksimum dosis af pillerne viste hendes CT scanning og undersøgelserne en blandet reaktion. Hendes onkolog på Burzynski’s klinik foreslog at tilføje Rituxin til behandlingen. Men hun ønskede ikke nogen form for kemoterapi og afslog tilbuddet. Dr. Burzynski forslog i stedet at de tilføjede en lille dosis Interferon til hendes kur.

Interferon har mange, negative bivirkninger som f.eks. alvorlige influenza lignende symptomer, smerter, feber, kvalme, kuldegysninger og depressioner. Disse bivirkninger er ofte så fremtrædende, at sygeplejesken foreslog at give hende en recept på Prozac eller lignende nerve beroligende depressiv medicin for en sikkerheds skyld. Hun afslog imidlertid recepten i tillid til at hun ville kunne anvende TFT til af afhjælpe depressionen og dermed undgå de bivirkninger som ville være konsekvensen af at tage nerve beroligende medicin. (Callahan, R. 2004) Ca. 6-7 timer efter den allerførste Interferon insprøjtning begyndte alle de ovenfor nævnte bivirkninger i svær grad. Den følgende morgen behandlede Dr. Roger Callahan symptomerne med ”syv-sekunders”-behandlingen og bivirkningerne aftog noget. Interferon sprøjterne blev givet hver anden dag; lige på det tidspunkt hvor bivirkningerne var ved at aftage skulle den næste indsprøjtning gives. Da den anden Interferon indsprøjtning blev givet, behandlede Dr. Callahan omgående med den fulde TFT giftstof procedure. Tessa var da kun i mild grad berørt af bivirkningerne og ubehaget. Næste gang hun fik Interferon indsprøjtningen behandlede de igen med giftstof proceduren og tilføjede TFT Diagnose og Chakra procedurerne. Hele forløbet tog almindeligvis kun ca. 10 minutter og fjernede alle bivirkninger fuldstændig.

Desuden testede og behandlede Dr. Callahan for bivirkningerne af sodium phenyl butyrate pillerne og denne procedure blev gentaget så længe hun tog denne medicin.

Seks måneder efter den påbegyndte behandling viste den næste CT scanning en positiv reaktion. Tumorerne var mindsket. Hun følte sig godt tilpas, og om end lidt træt, var hun istand til at leve et næsten normalt liv med arbejde og andre almindelige gøremål. TFT Diagnose behandlingen samt energi giftstof og Chakra behandlingen gennemførte hun fortsat hver dag også for selve canceren og medicineringen. Ud over at behandle for giften i medicinen, behandledes også den daglige træthed, bekymring og naturligvis stressen over selve sygdommen.

I februar 2003 viste hendes PET scanning at tumorernes størrelse var mindsket med 90% mens lymfe knuder i normal størrelse og arvæv var uændret. Hun fortsatte med al medicinen endnu tre måneder og brugte samtidig TFT behandlingerne.

Efter tre måneder blev der givet grønt lys til at stoppe Interferon behandlingen. Alle undersøgelser viste en fortsat mindskelse i tumorernes størrelse og der var ikke opstået nogle nye problemer. Samtidig begyndte nedtrapningen i doseringen af PB’erne og I December 2003 var hun medicin-fri og alle undersøgelser viste normale resultater.Dr. Callahan fortsatte med at teste de steder, hvor der var tumorer, for psykologisk reversering og korrigerede for disse dagligt. De holdt også begge øje med – og behandlede for – psykologisk reversering i selve healings processen for canceren.
I februar 2004 viste endnu en PET Scanning normale forhold og forbedrede laboratorium undersøgelser. I maj 2004 viste en CT scanning uændrede lymfe knuder og ingen nye vækster.

Dr. Callahan’s første opdagelser i Tankefeltterapi var netop psykologisk reversering (Callahan and Callahan, 2002). Psykologisk reversering (PR) er en meget interessant tilstand som kan blokere for virkningen af ellers effektive behandlinger. PR er en egentlig reversering i polariteten, som kan måles med et følsomt voltmeter. (Se Burr og Langman nedenfor; som netop diskuterer polaritet i væv, ondartet såvel som godartet.)

Den næste opdagelse Dr. Callahan gjorde, var hvordan man korrigere for psykologisk reversering, hvilket i høj grad har bidraget til den meget høje succes rate Tankefeltterapi har. Snart fandt Dr. Callahan ud af at de fleste cancer patienter har denne PR. Det bør dog bemærkes at PR også optræder uden at vedkommende har cancer.

Femten år efter denne opdagelse af sammenhængen mellem PR og cancer (Callahan and Callahan, 2002) fandt Dr. Callahan nogle meget interessante forskningsresultater i appendikset til en bog skrevet af Harold Saxton Burr (1972). Burr var biologi professor ved Yale Universitet i USA og var overbevist om at alt levende indholdt elektromagnetisk polaritet. Han bekræftede dette interessante faktum med et Hewlett-Packard voltmeter.

Forskningsresultaterne i appendikset til Burr’s bog inkluderer en rapport over de opdagelser som Louis Langman, MD havde gjort. Langman havde været elev hos Professor Burr og blev selv professor i Gynækologi ved New York University. Langmans hypotese var at cancer i sit udgangspunkt opstår på grund af en ændring i ”kraft felterne” i kroppen. For at bekræfte denne hypotese undersøgte Langman ved blind forsøg, personer som ved celle prøver var diagnosticeret med cancer, det vil sige at patologen og Dr. Langman ikke vidste hvilke af forsøgspersonerne der var diagnosticeret med cancer og hvilke der var cancer fri. Han sammenlignede således kvinder med cancer ved at måle polariteten i kroppen baseret på Burr’s metode, med kvinder som ikke havde diagnosticeret cancer. Målingen af polariteten blev foretaget med et følsomt voltmeter ved at placere elektroderne forskellige steder på kroppen.

Resultaterne er vist I Tabel 1.

TABEL 1. POLARITET OG ONDARTET TILSTAND

Ingen gynækologisk unormal tilstand Ondartet tilstand
Positiv polaritet 74   (95%) 5 (5%)
Negativ polaritet 4   (4%) 118   (96%)

Gruppen af cancer ramte (cancer gruppen) viste at 96% havde negative polaritet, mens de ikke-cancer ramte (den normale gruppe) viste 4% negative polaritet.

Cancer gruppen har en bemærkelsesværdig overvejende del af kvinderne, som viser en reversering af den normale polaritet i kroppen. Dette er sammenfaldende med Dr. Callahan’s undersøgelser af psykologisk reversering indenfor TFT.

Dr. Langman undersøgte yderligere 737 patienter som havde en godartet gynækologisk tilstand. Ud af denne gruppe fandt han at 611 patienter viste en positiv polaritet og 126 var negative, dvs 83% positive og 17% negative.
Yderligere blev Langman’s teori, om at cancer er et problem i energifelterne i kroppen og at der er en sammenhæng mellem reverseret polaritet og cancer, understøttet af det faktum, at når cancer svulster blev fjernet kirurgisk ændrede polariteten sig fra negativ til positiv (Langman, i Burr 1972, side 144).

Og hvad kommer så først, canceren eller reverseringen af polariteten? Dette er endnu ukendt, men Langman antyder at den reverserede polaritet måske kommer først i nogle sammenhænge. Dr. Callahan finder almindeligvis at der for de fleste kroniske tilstande, hvad enten de er fysiske eller psykologiske, også er en psykologisk reversering (reverseret polaritet). Han har dog også bemærket at de fleste mennesker med PR ikke har cancer.

Callahan har fundet ud af at psykologiske problemer ikke kan afhjælpes tilfredsstillende når der er en psykologisk reversering tilstede. Måske er dette også tilfælde, i hvert fald i nogle tilfælde af cancer. Hvis der er en psykologisk reversering kan healingen blive blokeret og vil ikke finde sted før reverseringen er korrigeret. Dette er en banalitet i TFT.

OPSUMMERING

Patienten blev på to år fri af cancer fra at have været en Stadie IV non-Hodgkin’s Lymphoma (cancer i lymfe knuderne på halsen). I løbet af denne periode var hun istand til at leve normalt, uden bivirkninger fra den nødvendige medicinering. Hun var uden stress og angst til trods for hendes tilstand. I skrivende stund (25. juli 2004) har hun været cancer fri i et år og fem måneder.

TFT procedurerne har medvirket til at den valgte medicinske behandling har virket optimalt ved at fjerne den fundne psykologiske reversering eller andre blokeringer som kunne hindre healing under behandlingen. TFT har også fjernet traumet, angsten og stress opstået som konsekvens af en Cancer stadie IV diagnose.
TFT gjorde det nemt for hende at indvillige i at tage den af lægen foreskrevne medicinering idet TFT procedurer tillige reducerede eller eliminerede de negative bivirkninger. Dette medførte endvidere at hun ikke behøvede at tage yderligere medicin for at behandle bivirkningerne (f.eks. Prozac) hvilket igen sandsynligvis ville have givet andre bivirkninger.

Redaktionel note:
“Journaler fremsendt til IJHC af forfatteren til denne artikel bekræfter udfra medicinske laboratorium rapporter fra S.R. Burzynski, MD, PhD at Tessa’s lymfe knuder i hals, mave og lysk blev mindsket med behandlingerne, som er beskrevet ovenfor. Det er klart ud fra den kliniske journal at TFT rådede bod på bivirkningerne af Interferon behandlingerne. Omfattende forskning i Psychoneuroimmunologi (PNI) bekræfter at cancer (og andre alvorlige sygdomme) gerne opstår efter en periode med høj stress og at tilstanden forbedres ved nedsættelse af stress. Yderligere studier til at undersøge hvor meget TFT kan bidrage i cancer behandling er berettiget. Rapporter om TFT kortlægger en lang række kliniske observationer som viser at TFT kan reducere angst og stress.”
Dr. Daniel J Benor


FYSISK SMERTE

Kronisk smerte, ryg smerter, hovedpine, knæsmerter og mange andre slags ubehag er blevet afhjulpet med Tankefeltterapi. Smerte niveauet er blevet mindre eller helt forsvundet gennem anvendelse af den hurtige og sikre smerte behandling med TFT.

TFT er givetvis med til at øge helbredelsesprocessen efter operative indgreb, mindsker smerterne og behandler endvidere evt. angst og frygt forbundet med forløbet. Ofte sætter chokket over indgrebet sig som en psykologisk reversering som kan være medvirkende årsag til et langsommere healingsforløb. TFT behandling vil under alle omstændigheder bidrage til at styrke såvel krop som sind i forbindelse med fysiske smerter og ubehag.


HJERTE SYGDOMME

Med TFT vil du opdage en ny og revolutionerende indfaldsvinkel til at forbedre tilstanden ved hjerte sygdomme og symptomer i den forbindelse samt stress som følge deraf, således som det kan måles ved hjerterytme variations måling også kaldet HRV. (Se siderne om HRV).

Tankefeltterapi (TFT) er en ny behandlingsform som kan forebygge f.eks. stress, angst, depression og andre mentale ubalancer som er kendt for at være medvirkende årsager til hjertesygdomme. Hvis du lider af en hjerte sygdom, eller kender nogen som har dårligt hjerte, kan TFT behandling mod hjertesygdomme fjerne stress faktorer, som påvirker hjertet, og på den måde hjælpe til at genvinde helbredet. Den anvendte teknik er naturlig, den iværksætter kroppens naturlige helbredelsesevne indefra.


*Tankefeltterapi (TFT) er en effektiv hjælp og komplementær tilgang til medicinsk og psykologisk behandling. Det kan være hensigtsmæssigt at underrette lægen eller psykologen om brugen af TFT behandling. TFT har aldrig været tiltænkt at erstatte medicinsk behandling eller til at behandle alvorlige psykologiske tilfælde.

I arkiv